DOPRAVA PPL ZDARMA

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém e-shopu Avex Steel Products s.r.o.

    E-SHOP provozuje firma Avex Steel Products s.r.o. se sídlem v Otrokovice 76502, Třída Tomáše Bati 1656

    IČ: 25303279
    DIČ: CZ25303279
    Zápis v OR vedený Krajským soudem v Brně, C23825
    Bankovní spojení: Citibank Europeplc, č.ú.: 2053870201/2600

    Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

  Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Comgate. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu Avex Steel Products s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Prodávající neumožňuje hradit nákup slevových poukázek jinými slevovými poukázkami.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". 

V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.


C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodního domu Avex Steel Products s.r.o. a právním řádem platným v ČR.


2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese monika.formankova@avexproducts.com

4. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. 

 

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. 

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1.) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2.) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3.) dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,


E. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Avex Steel Products s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb Internernetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o. NajduZboží.cz